My WordPress Blog

Hiển thị: 2 KẾT QUẢ
Nước hoa

Những điều mà các Influencer và Brands khai thác được từ nền tảng TikTok

TikTok đã trở thành một thị trường đầy tiềm năng với nguồn dữ liệu phong phú, đặc biệt là dưới con mắt của những người trong nghề. Ở mỗi 3 nhóm đối tượng khán giả, Influencer và Brands, TikTok được nhìn nhận và khai thác theo những góc độ khác nhau. Đặc biệt, đối với …